For å kunne bruke digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.

På grønt nivå kan vi gjennomføre skoledagen på tilnærmet normal måte.

Alle de videregående skolene i Innlandet starter opp med tilnærmet normal skolehverdag mandag 16. august.

Illustrasjon skolestart

Mandag 16. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Fra skolestart 2021 går skolen over til Innlandet fylkeskommunes brukerflate. Les hva det betyr for deg som elev.

Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Norges vel

Leif Morten Østmo har fått tildelt Medaljen fra Norges Vel for lang og tro tjeneste. Han har møtt trofast opp på Jønsberg i tretti år. Vi gratulerer!

2ARC arbeidsmaskiner

Også i år har vi klassevis avlutning uten foresatte tilstede på grunn av pandemien. 

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Visma InSchool

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Kick off UB

Den 16.juni ble det arrangert kickoff for neste skoleårs ungdomsbedrifter.

Til toppen