Resultater for skolevalget på Jønsberg

Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet var de tre partiene som fikk flest stemmer.

Viktig informasjon om skoleskyss

Har du spørsmål om skoleskyss i grunnskolen eller videregående skole? 

Foreldremøte for Vg1

Vi inviterer til foreldremøte for alle Vg1-elevene mandag 21. august kl. 17.30 i gamle gymsal. 

Velkommen til skolestart!

Mandag 21. august 2023 starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Til alle nye Vg1-elever –Velkommen til Bli kjent-dag

Inntaket er ikke klart, men for å gjøre skolestarten mer forutsigbar ønsker vi allerede nå å sende ut litt informasjon.

Dysleksivennlig skole

Jønsberg ble godkjent som dysleksivennlig skole

Bilder fra sommeravslutning 2023

Her er noen flotte bilder fra sommeravslutningen med avgangselevene på Jønsberg 2023

Klage på karakter

Du har rett til å klage på eksamen og karakterer. Fristen for å klage er 10 dager.

Kuslipp Jønsberg 2023

Her er noen bilder og en video av kuslippet på Jønsberg 10. mai 2023

Innovasjonspris til Bonderekrutten UB