Forslag til ny skole- og tilbudsstruktur er klart

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud legger fram tre alternativer i sitt forslag til ny skole- og tilbudsstruktur for Innlandet.

Ta fagskoleutdanning på Jønsberg

Fra høsten er Jønsberg studiested for Fagskolen Innlandet sin utdanning “Dyreassisterte aktiviteter”. Søknadsfrist 15. april.

Sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole på Lillehammer 24. juni–5. juli 2024. I matematikk er det høstskole.

Ungdataundersøkelsen 2024

Ungdataundersøkelsen blir gjennomført i uke 10–12. Her er informasjon til elever og foresatte.

Forskningsprosjekt rundt mobilbruk i videregående skole

Alle videregående skoler i Innlandet Fylkeskommune er invitert til å delta i forskningsprosjektet «Ungdom i videregående skole- Sammenhengen mellom mobilbruk og fysisk aktivitet Skolen din ungdom går på har takket ja til deltagelse, og dermed inviteres alle elevene på skolen til å svare på et spørreskjema. 

Erasmus+-opphold for Vg2-elever

Vg2-elever på naturbruk kan søke om stipend til et praksisopphold i et EU-/EØS-land. Søknadsfristen er 5. januar 2024.

Ny nettside for deg som er ung i Innlandet

På UngInnlandet.no finner du oversikt over fylkeskommunens ungdomsordninger i Innlandet.

Jul på Jønsberg / Åpen skole

Tirsdag 12. desember 2023 kl. 17.00–19.00 er det igjen Jul på Jønsberg og Åpen skole. Velkommen skal du være!

Foreldremøte 3. oktober

Vi inviterer alle foresatte på Vg1 og Vg2 til foreldremøte tirsdag 3. oktober kl. 18.00.

Resultater for skolevalget på Jønsberg

Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet var de tre partiene som fikk flest stemmer.