Erasmus+-opphold for Vg2-elever

Vg2-elever på naturbruk kan søke om stipend til et praksisopphold i et EU-/EØS-land. Søknadsfristen er 5. januar 2024.

Eleven og vertsfamilien foran en traktor på et fransk jorde - Klikk for stort bildeElev på praksisopphold i Frankrike, her sammen med sin franske vertsfamilie.

Jønsberg videregående skole er medlem av Naturbruksskolenes forening og søker hvert år om mobilitetsstipend herfra. 

Elevstipendet dekker et praksisopphold i et EU-/EØS-land. Praksisen må være på minimum 10 dager. 

Tilbudet er for elever på Vg2. Du får informasjon om tilgjengelige plasser, søknadsfrister med mer på høsten.

Unik mulighet

Dette er en unik mulighet til å lære om arbeidspraksiser og kulturer i et annet europeisk land. 

Under oppholdet bor du hos en vertsfamilie. Du kommuniserer på engelsk, utfører arbeidsoppgaver og lærer å bli mer selvstendig.

Ulike typer praksisopphold

Elev på hesteryggen og en annen hest ved siden av. - Klikk for stort bildeElev på praksisopphold på Island, ute med hest.

Jønsberg samarbeider med naturbruksskoler, gårder og bedrifter i flere europeiske land. 

Det er mulig med forskjellige typer praksisopphold, for eksempel innenfor hest, hund, allsidig landbruk og melkeku. 

I tillegg vil det kunne være mulig for enkeltelever å delta på landbruksrelaterte konkurranser, dersom Jønsberg får en plass.

Per i dag har vi praksisplasser i 

  • Frankrike - landbruk
  • Nederland - landbruk
  • Island - hest, hund og sau

Vi jobber kontinuerlig med å finne flere samarbeidspartnere.

Du blir skolens ambassadør

Elevene som blir tildelt stipend er skolens ambassadører. God i orden og atferd i første termin er en forutsetning. Du må også forholde deg til skolens ordensreglement når du har praksis. Er du under 18 år, må foresatte signere en fullmakt.

Du må fylle ut en Learning Agreement der du spesifiserer hva du ønsker å lære av praksisoppholdet i utlandet. Du forplikter deg også til å skrive en rapport etter endt opphold. 

Vil du søke?

Det ligger mer informasjon på Teams.

Eller ta kontakt med Anna-Martha van Grieken for å få søknadsskjema.

Ta en del av læretida i Europa

For elever som skal ut i lære etter Vg2 er det mulig å ta 3 måneder av læretida i et land i Europa. 

Dette administreres gjennom Internasjonalt servicekontor i  Innlandet fylkeskommune.
Les mer om læretid i Europa på reisut.no