Vg1 naturbruk

Som elev ved naturbruk kan du velge fordypning i landbruk, hest, hund og friluftsliv.

Naturbasert produksjon

Faget gir deg en grunnleggende innføring i de tradisjonelle landbruksfagene. Mesteparten av undervisningen foregår i skogen, på jordene, i gartneriet, i fjøsene og i verkstedene. Her lærer du om stell av planter og dyr, høsting og fangst, foredling og drift.

Du lærer også å planlegge og vurdere ditt eget arbeid. Det blir lagt vekt på helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør.

Matpause i skogen - Klikk for stort bildeMatpause i skogen

Naturbasert aktivitet

I naturbasert aktivitet er vi mye utendørs og ute på tur. Vi gjennomfører ulike aktiviteter i naturen knyttet til turisme, helse og omsorg og friluftsliv. Dette kan være jakt og fiske, gårdsbesøk og fjelltur.

Undervisningen er lagt opp med mange praktiske øvelser og noe klasseromsundervisning.

Du skal lære:

  • å kle deg etter vær og aktiviteter
  • å planlegge og gjennomføre en naturbasert aktivitet og vurdere hvordan det gikk
  • bruk og vedlikehold av utstyr
  • å orientere deg i naturen
  • å bruke naturen på en forsvarlig måte
  • tilrettelegging av aktiviteter for ulike grupper, for eksempel skoleklasser, barnehager og demente
  • førstehjelp, helse, miljø og sikkerhet

 

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning (YFF) gir deg mulighet til å kombinere fag og fordype deg i emner du er spesielt interessert i. De ulike tilbudene er avhengig av at mange nok velger faget.

 

Skoleåret 2020/2021 har vi følgende tilbud på Vg1:

Allsidig landbruk

Du får en bred kompetanse i landbruk, med fordypning i skogbruk, husdyrbruk og planteproduksjon.

Tresking - Klikk for stort bildeTresking

Friluftsliv

Du får grunnkompetanse i friluftsliv. Det enkle friluftsliv vektlegges med turer og overnatting til alle årstider. Jakt, fiske, kajakk og turisme er eksempler på aktiviteter.
 

På tur i skogen - Klikk for stort bilde

Hund

Du får grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor hund. Kommunikasjon, stell og ulike bruksområder for hund vektlegges.

YFF Hund - Klikk for stort bildeYFF Hund

Hest

Du får grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor hest. Kompetanse innenfor hest er knytta til bruk og stell som en del av en profesjonell yrkesutøvelse. Sprang, dressur, kjøring, travkjøring, westernridning og turridning er eksempler på ulike aktiviteter.

 

Gå til siden om naturbruk

Gå til Vg2 naturbruk

Gå til Vg3 naturbruk

Gå til realfag med dyrekunnskap

Gå til maskinførerkurs

Til toppen