Internasjonalisering

Du har flere muligheter for praksisopphold og læretid i et annet land når du går på Jønsberg vgs.

Praksisopphold i et EU-/EØS-land

Eleven og vertsfamilien foran en traktor på et fransk jorde - Klikk for stort bildeElev på praksisopphold i Frankrike, her sammen med sin franske vertsfamilie.

Jønsberg videregående skole er medlem av Naturbruksskolenes forening og søker hvert år om mobilitetsstipend herfra. Elevstipendet dekker et praksisopphold i et EU-/EØS-land. 

Dette er en unik mulighet til å lære om arbeidspraksiser og kulturer i et annet europeisk land. 

  • Praksisen må være på minimum 10 dager. 
  • Tilbudet er for elever på naturbruk Vg2. 
    Du får informasjon om tilgjengelige plasser, søknadsfrister med mer på høsten.
  • Under oppholdet bor du hos en vertsfamilie. Du kommuniserer på engelsk, utfører arbeidsoppgaver og lærer å bli mer selvstendig.
  • Du blir skolens ambassadør, og god i orden og atferd i første termin er en forutsetning. 

Per i dag har vi praksisplasser i 

  • Frankrike – landbruk
  • Nederland – landbruk
  • Island – hest, hund og sau

Vil du søke?

Det ligger mer informasjon på Teams. 
Eller ta kontakt med Anna-Martha van Grieken for å få søknadsskjema

Elev på hesteryggen og en annen hest ved siden av. - Klikk for stort bildeElev på praksisopphold på Island, ute med hest.

Landbruksrelaterte konkurranser

Det er mulig for enkeltelever å delta på landbruksrelaterte konkurranser i andre land, dersom Jønsberg får en plass. 

Det er mange som ønsker å delta, og det er en spennende og lærerik erfaring om man blir plukket ut.

Du får nærmere informasjon av skolen om hvilke konkurranser du kan søke på.

En dommer  vurderer dyrene i konkurransen - Klikk for stort bildeFra konkurransen Concours des jeunes europees Paris Concours des jeunes europees Paris

Mulighet for å ta et skoleår i England

Vi har vanligvis 1–2 elever som tar et skoleår tilsvarende Vg2 i England. 

Askham Bryan College er en landbruksbasert høyskole i York, England.

Les mer om Askham Bryan College

Rydding av skog - Klikk for stort bilde

Ta en del av læretida i Europa

For elever som skal ut i lære etter Vg2, er det mulig å ta 3 måneder av læretida i et land i Europa. 

Dette administreres gjennom Internasjonalt servicekontor i Innlandet fylkeskommune. 

Les mer på reisut.no

Landbruksmaskiner - Klikk for stort bildeFransk landbruk