Innovasjonspris til Bonderekrutten UB

Bonderekrutten UB som består av  Sigrid Aurora Svendsen Flagstad, Alice Jannike Boersma, Ane Lindstad og Eline Lium Fougner fikk i dag Innovasjonspris fra Innlandet Bondelag v/ Elisabeth Gjems og Sparebank 1 Østlandet v/Hanne- Merethe Stubberud

null - Klikk for stort bilde

null - Klikk for stort bilde