Voksenagronom

Jønsberg vgs tilbyr landbrukskurs for voksne med 15 elevplasser. Neste kursstart er høsten 2023. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk.

Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for Vg2 og Vg3.

Voksenagronomer ute på tremåling - Klikk for stort bildeVoksenagronomer ute på tremåling

Kursets innhold

Førsteåret fullfører du Vg2-fagene Produksjon og tjenesteyting og Forvaltning og drift. Det første året brukes læreplan i felles programfag Vg2.

Andreåret er det Vg3-fagene Plante- og husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap og Gardsdrift.

Undervisningstider

Studiet går over to år med samlinger på torsdager og fredager.

 • En fredag i måneden er det undervisning kl. 08.00–17.00 (9 undervisningstimer)
 • Det er samling to torsdag ettermiddager i måneden. På torsdagssamlinger er det undervisning kl. 16.00–20.00.

Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser.

Karakterer og eksamen

Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktkarakter.
Eksamen blir gjennomført etter fastsatte læreplaner.

Du får kompetansebevis etter fullført kurs.

Inntakskrav

 • Du må ha fylt 25 år i inntaksåret.
 • Du må være bosatt i Innlandet.
 • Du må være aktiv bonde, arbeide innen landbruk/naturbruk, ha planer om ta over gård eller jobbe innen landbruk/naturbruk, eller ha andre grunner for hvorfor du har behov for utdanningen.

Inntaket blir gjennomført i slutten av juni.

Prioritering ved oversøking

 1. De som har et arbeidsforhold innen landbruk / driver i landbruksnæringen
 2. De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
 3. De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk

Innenfor hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

Søknadsfrist 1. mars 2023

Du søker på www.vigo.no

 • Velg «Voksenopplæring / Realkompetansevurdering».
 • Logg deg inn på den elektroniske søknaden ved bruk av MinID.
 • Fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis.
 • Huk av for at du ønsker opplæring.
 • Velg Landbruk som ønsket sluttkompetanse.

I kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg. Her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.

Den elektroniske søknaden sendes til Karriere Innlandet i Hamar-regionen.

Du må sende inn dokumentasjon

Etter at søknadsfristen har gått ut, får du informasjon om realkompetansevurdering av programfagene på Vg1 naturbruk og dokumentasjon av praksis på Vg1.

Send skjemaene til skolen på e-post: post.jonsberg.vgs@innlandetfylke.no:

Dersom du ønsker veiledning, kan du kontakte skolen på telefon 62 58 12 01.

Du vil bli kontaktet av en lærer på kurset som fullfører realkompetansevurderingen av hver enkelt og godkjenner praksis.