Voksenagronom

Jønsberg vgs tilbyr landbrukskurs for voksne med 15 elevplasser. Neste kursstart er høsten 2021. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk.

Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for Vg2 og Vg3.

Kursets innhold

1. året fullføres Vg2-fagene produksjon og tjenesteyting og forvaltning og drift. Første året brukes læreplan i felles programfag Vg2.

2. året er det Vg3-fagene plante- og husdyrproduksjon, utmark og kulturlandskap og gardsdrift.

Klikk for stort bilde

Undervisningstider

Studiet går over to år med samlinger på torsdager og fredager.

  • En fredag i måneden er det undervisning kl. 08.00–17.00 (10 undervisningstimer)
  • Det er samling to torsdag ettermiddager i måneden. På torsdagssamlinger er det undervisning kl. 16.00–20.00.

Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser på læringsplattformen It’s learning.

Bruker læringsplattformen It's learning

Lærerne som har ansvaret for de forskjellige delene av kurset legger ut informasjon, oppgaver og gir tilbakemeldinger/vurdering på It’s Learning. Oppgavene leveres på denne læringsplattformen.

Elevene må selv skaffe bøker og disponere PC med internettilgang.

Karakterer og eksamen

Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktvurdering.
Eksamen gjennomføres i henhold til fastsatte læreplaner.

Kompetansebevis deles ut etter fullført kurs.

Klikk for stort bildeInntakskrav:

  • fylt 25 år i inntaksåret
  • bosatt i Hedmark
  • aktiv bonde, arbeider innen landbruk/naturbruk, har planer om ta over gård eller skal jobbe innen landbruk/naturbruk, eller andre som har behov for utdanningen

Prioritering ved oversøking:

1.    De som har et arbeidsforhold / driver i landbruksnæringen
2.    De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
3.    De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk

Innenfor hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

Søknadsfrist april 2021

Du søker på www.vigo.no
•    velg «Voksenopplæring / Realkompetansevurdering»
•    logg deg inn på den elektroniske søknaden ved bruk av MinID
•    fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis
•    huk av for at du ønsker opplæring
•    velg Landbruk som ønsket sluttkompetanse

I kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg. Her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.

Den elektroniske søknaden sendes til Senter for voksnes læring i Hamarregionen.

Inntaket gjennomføres i slutten av juni.

Til toppen