Voksenagronom

Jønsberg vgs tilbyr landbrukskurs for voksne med 30 elevplasser. Neste kursstart er høsten 2025. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk.

Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for Vg2 og Vg3.

Voksenagronomer ute på tremåling - Klikk for stort bilde

Kursets innhold

Førsteåret fullfører du Vg2-fagene Produksjon og tjenesteyting og Forvaltning og drift. Det første året brukes læreplan i felles programfag Vg2.

Andreåret er det Vg3-fagene Plante- og husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap og Gardsdrift.

Undervisningstider

Studiet går over to år med samlinger på torsdager og fredager.

 • En fredag i måneden er det undervisning kl. 08.00–17.00 (9 undervisningstimer)
 • Det er samling to torsdag ettermiddager i måneden. På torsdagssamlinger er det undervisning kl. 16.00–20.00.

Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser.

Karakterer og eksamen

Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktkarakter.
Eksamen blir gjennomført etter fastsatte læreplaner.

Du får kompetansebevis etter fullført kurs.

Inntakskrav

 • Du må ha fylt 25 år i inntaksåret.
 • Du må være bosatt i Innlandet.
 • Du må være aktiv bonde, arbeide innen landbruk/naturbruk, ha planer om ta over gård eller jobbe innen landbruk/naturbruk, eller ha andre grunner for hvorfor du har behov for utdanningen.

Inntaket blir gjennomført i slutten av juni.

Prioritering ved oversøking

 1. De som har et arbeidsforhold innen landbruk / driver i landbruksnæringen
 2. De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
 3. De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk

Innenfor hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars.

Vi tar opp nye elever fra 1. mars 2025 med oppstart i august. Vi gjennomfører realkompetansevurdering av Vg1 fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

Slik søker du

Du søker elektronisk på:

voksen.inschool.visma.no

 • Velg «Opplæring / Realkompetansevurdering».
 • Fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis.
 • Huk av for at du ønsker opplæring.
 • Velg NALBR3 som sluttkompetanse. 

I kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg. Her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.

Den elektroniske søknaden sendes til Karriere Innlandet i Hamar-regionen.

Dette skjer etter at du har sendt inn elektronisk søknad

1. Vi kontakter deg for å gjennomføre en realkompetansevurdering av programfagene på Vg1. 
Det er et krav å bestå denne vurderingen for å bli tatt inn på voksenagronomutdanningen. Du gjennomfører en egenvurdering i søkeportalen og deretter blir du kontaktet av en lærer på kurset som vurderer kompetansen din sammen med deg.

2. Du må sende inn dokumentasjon av praksis
Du må sende inn dokumentasjon på 210 timer praksis for å tas inn på studiet. 
I løpet av utdanningen må du dokumentere totalt 526 timer praksis. 

Skjema for dokumentasjon av praksis (DOCX, 66 kB) 
Send skjemaet til skolen på e-post: post.jonsberg.vgs@innlandetfylke.no

Du kan få veiledning av skolen dersom du har behov for det. Ta kontakt med skolen på telefon 62 58 12 01.