Voksenagronom

Jønsberg vgs tilbyr landbrukskurs for voksne med 15 elevplasser. Neste kursstart er høsten 2021. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk.

Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for Vg2 og Vg3.

Voksenagronom på ungskogpleie - Klikk for stort bildeVoksenagronom på ungskogpleie

Kursets innhold

Førsteåret fullfører du Vg2-fagene Produksjon og tjenesteyting og Forvaltning og drift. Det første året brukes læreplan i felles programfag Vg2.

Andreåret er det Vg3-fagene Plante- og husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap og Gardsdrift.

Undervisningstider

Studiet går over to år med samlinger på torsdager og fredager.

 • En fredag i måneden er det undervisning kl. 08.00–17.00 (10 undervisningstimer)
 • Det er samling to torsdag ettermiddager i måneden. På torsdagssamlinger er det undervisning kl. 16.00–20.00.

Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser på læringsplattformen It’s learning.

Vi bruker læringsplattformen It's learning

Lærerne som har ansvaret for de forskjellige delene av kurset legger ut informasjon, oppgaver og gir tilbakemeldinger/vurdering på It’s Learning. Oppgavene leveres på denne læringsplattformen.

Som elev må du selv skaffe deg bøker og ha datamaskin med internettilgang.

Karakterer og eksamen

Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktkarakter.
Eksamen blir gjennomført etter fastsatte læreplaner.

Du får kompetansebevis etter fullført kurs.

Inntakskrav

 • Du må ha fylt 25 år i inntaksåret.
 • Du må være bosatt i Hedmark.
 • Du må være aktiv bonde, arbeide innen landbruk/naturbruk, ha planer om ta over gård eller jobbe innen landbruk/naturbruk, eller ha andre grunner for hvorfor du har behov for utdanningen

Prioritering ved oversøking:

 1. De som har et arbeidsforhold innen landbruk / driver i landbruksnæringen
 2. De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
 3. De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk

Innenfor hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

Søknadsfrist april 2021

Du søker på www.vigo.no

 • Velg «Voksenopplæring / Realkompetansevurdering».
 • Logg deg inn på den elektroniske søknaden ved bruk av MinID.
 • Fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis.
 • Huk av for at du ønsker opplæring.
 • Velg Landbruk som ønsket sluttkompetanse.

I kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg. Her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.

Den elektroniske søknaden sendes til Senter for voksnes læring i Hamar-regionen.

Inntaket blir gjennomført i slutten av juni.

Voksenagronomer ute på tremåling - Klikk for stort bildeVoksenagronomer ute på tremåling

Til toppen