Voksenagronom

Jønsberg vgs tilbyr landbrukskurs for voksne med 15 elevplasser. Neste kursstart er høsten 2023. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk.

Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for Vg2 og Vg3.

Voksenagronomer ute på tremåling - Klikk for stort bildeVoksenagronomer ute på tremåling

Kursets innhold

Førsteåret fullfører du Vg2-fagene Produksjon og tjenesteyting og Forvaltning og drift. Det første året brukes læreplan i felles programfag Vg2.

Andreåret er det Vg3-fagene Plante- og husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap og Gardsdrift.

Undervisningstider

Studiet går over to år med samlinger på torsdager og fredager.

 • En fredag i måneden er det undervisning kl. 08.00–17.00 (9 undervisningstimer)
 • Det er samling to torsdag ettermiddager i måneden. På torsdagssamlinger er det undervisning kl. 16.00–20.00.

Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser.

Karakterer og eksamen

Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktkarakter.
Eksamen blir gjennomført etter fastsatte læreplaner.

Du får kompetansebevis etter fullført kurs.

Inntakskrav

 • Du må ha fylt 25 år i inntaksåret.
 • Du må være bosatt i Innlandet.
 • Du må være aktiv bonde, arbeide innen landbruk/naturbruk, ha planer om ta over gård eller jobbe innen landbruk/naturbruk, eller ha andre grunner for hvorfor du har behov for utdanningen

Prioritering ved oversøking:

 1. De som har et arbeidsforhold innen landbruk / driver i landbruksnæringen
 2. De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
 3. De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk

Innenfor hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

Søknadsfrist 1. mars 2023

Du søker på www.vigo.no

 • Velg «Voksenopplæring / Realkompetansevurdering».
 • Logg deg inn på den elektroniske søknaden ved bruk av MinID.
 • Fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis.
 • Huk av for at du ønsker opplæring.
 • Velg Landbruk som ønsket sluttkompetanse.

I kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg. Her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.

Den elektroniske søknaden sendes til Senter for voksnes læring i Hamar-regionen.

Inntaket blir gjennomført i slutten av juni.

Til toppen