Organisert studiearbeid

Studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, for eksempel elevrådsarbeid og allmøte for elevene, regnes ikke som fravær.

Søknad om organisert studiearbeid (PDF, 189 kB)

  • Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer.
  • Søknad om organisert studiearbeid må leveres inn senest 14 dager før dagen det søkes om.