Realfag med dyrekunnskap

Ønsker du å ta høyere utdanning som veterinær eller dyrepleier? Eller å ta andre studier innenfor biologi og naturvitenskap?

Elevene blir i fyr og flamme av kjemifaget. Her er Johanne Tørud og Hallvard Bakken ved brenning av lykopodiumpulver. - Klikk for stort bilde Odd S Lauritsen

Drømmer du om å jobbe med dyr?

Jønsberg videregående skole tilbyr en pakke der du får en variert skolehverdag med de realfagene du trenger for å komme inn på enkelte høyere studier (matematikk R1, kjemi1 og kjemi2). Samtidig vil du få opplæring på ku, gris, sau, smådyr, hund og hest. 

Ved å velge dette tilbudet får du:

 • praktisk opplæring og erfaring med dyr
 • variert skolehverdag med kombinasjon av teori og praksis
 • realfagskompetanse til høyere studier som for eksempel veterinær, dyrepleier, husdyrvitenskap, biologi og andre naturvitenskapelige fag

Se film om realfag med dyrekunnskap

Tuva, Ane og Sigrid forteller om hvordan det er å gå realfag med dyrekunnskap på Jønsberg.

Naturbruk med vekt på husdyr

Du følger utdanningsprogrammet naturbruk med tradisjonelle landbruksfag der det er lagt vekt på husdyr.

Skolen legger til rette for relevant yrkespraksis ute i bedrift.

Undervisningen foregår for det meste i mindre klasser, noe som vil gi deg tettere oppfølging fra lærerne. Du må være motivert og ha interesse for realfagene.

Fag og timefordeling Vg1

Vg1 Realfag med dyrekunnskap - fag- og timefordeling
Fag Uketimer
Engelsk 5
Matematikk 1T 5
Naturfag yrkesfaglig og naturfag Vg3 påbygg 5
Naturbasert produksjon og tjenesteyting 12
Naturbasert næringsaktivitet 5
Kroppsøving 2
YFF - yrkesfaglig fordypning 1
Sum 35

Vg2

 • Du har fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving.
 • I tillegg har du programfagene forvaltning og drift, og produksjon og tjenesteyting.
 • Du bytter ut faget YFF (yrkesfaglig fordypning) med realfagene R1 matematikk og kjemi 1.

Vg3

 • Du søker deg inn på påbygg 3. 
 • Ved inntak på skolen får du tilbud om studieforberedende naturbruk med programfaget naturforvaltning, det valgfrie programfaget naturbasert næringsutvikling, og kjemi 2. 
 • Du må i tillegg ha 86 timer YFF. Dette er praksis som du kan ta gjennom utplassering eller på skolens gårdsbruk.

Slik søker du realfag med dyrekunnskap:

 • Du må søke Vg1 naturbruk på Jønsberg vgs på vanlig måte
 • Du blir kontaktet av en ansatt ved skolen i løpet av våren for å avklare valgene dine.

Mer informasjon om hvordan du søker

Hest - Klikk for stort bilde Ida Sørensen
Jønsberg flyer - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Les mer om naturbruk på Jønsberg