Allsidig landbruk

Ved å velge fordypningen allsidig landbruk, får du bred kompetanse innen landbruk, skogbruk, husdyrbruk og planteproduksjon.

Ungskogpleie - Klikk for stort bildeUngskogpleie Odd S Lauritsen Du lærer mye om mange ting
Har du lyst til å lære om ku, planteproduksjoner og store maskiner? Har du lyst til å hjelpe kalver til verden, se kornet spire og høste poteter i skolehagen?

Vil du delta på skogsdrift og felle ditt første tre? Eller kanskje du vil dyrke blomster og matvekster i skolens nye og moderne veksthus?

Du får prøve selv
Skolen har økologisk melkeproduksjon, gris og sau, samt 1000 dekar dyrket mark, der deler av arealet blir driftet av elevene.

Du deltar i alle skolens produksjoner med husdyr, planter og skogsdrift. I tillegg har skolen et nytt og moderne veksthus der du får dyrke blomster, matvekster og har ulike planteforsøk. 

Du trenger ingen forkunnskaper

Du trenger ikke forkunnskaper om landbruk. Vi begynner Vg1 med grunnleggende kunnskap om dyr, planter og maskiner. Her holder det med lysten til å lære mer om en stor bredde av produksjoner i landbruket.

Du kan bli agronom – og får også studiekompetanse

Ønsker du å bli agronom? Da kan du ta Vg3 landbruk og påbygg det fjerde året. Her har du muligheten til et yrkesfagsløp som gir deg en yrkestittel innen landbruket, og du får samtidig studiekompetanse som åpner for en rekke muligheter til høyere utdanning.

Et treårig løp med naturbruk gir deg studiekompetanse. Da tar du naturbruk med fordypning landbruk de to første årene, og avslutter med påbygg her på Jønsberg.

Eller du kan bli gartner

Ønsker du å bli gartner? Da går du Vg1 med fordypning landbruk og Vg2 med fordypning gartner. Her får du grunnleggende opplæring i planter knyttet til matproduksjoner, blomster og jordlære.

Etter Vg2 er det to års læretid i bedrift før du går opp til fagprøven og får fagbrev som gartner.

Maskinførerkurs

Maskinførerkurs er en del av denne fordypningen.

Les mer om maskinførerkurs

På Jønsberg vgs tar du maskinførerkurs som en del av opplæringen på allsidig landbruk - Klikk for stort bildePå Jønsberg vgs tar du maskinførerkurs som en del av opplæringen på allsidig landbruk Odd S. Lauritsen

Hva lærer du på YFF allsidig landbruk?

I fordypningen allsidig landbruk består opplæringen av husdyr- og planteproduksjon inkludert skogbruk, og opplæring på maskiner og utstyr som blir brukt i landbruksproduksjon.

Du vil få både teoretisk og praktisk opplæring innen:

 • traktorservice, redskapskobling og bruk av GPS
 • maskinførerkurset modul 1
 • jordarbeiding vår og høst
 • kobling av strøm
 • sveising og metallarbeid
 • trearbeid
 • stell av produksjonsdyr som ku, gris og sau
 • dyrevelferd
 • forplanting og befruktning
 • ungskogpleie og tremåling
 • hogst og skogplanting
 • arbeid i veksthuset med oppaling av planter

Du kan påvirke innholdet

Fordypningen er delvis elevstyrt, og noe av innholdet forandrer seg fra år til år. Det vil si at du som elev kan komme med innspill til ulike områder eller aktivitetstyper du ønsker å lære mer om.

Det kan være:

 • geiter og fjørfe
 • ulike planteproduksjoner som grønnsaker og matvekster
 • juletreproduksjon
 • delta på grising og lamming
 • ulike utferder til bedrifter, gårdsbruk m.m. knyttet til naturbruksnæringer

Du kan bo på internatet

Om du bor langt unna skolen, har Jønsberg videregående skole eget nyoppusset internat hvor du kan bo i hverdagene. Du reiser hjem i helgene. Her får du et moderne rom med gode fasiliteter og alle varierte og sunne måltider du trenger for en uke med god læring og aktivitet.

Les mer om internatet

Velkommen til et lærerikt år med allsidig landbruk på Jønsberg videregående skole!

Allsidig landbruk har besøk av YFF friluftsliv

Se hva YFF friluftsliv gjør når de ikke er på tur – da får de litt opplæring av elevene på allsidig landbruk.
Platek = plante og teknikk

Se de andre fordypningene

Gå til siden om naturbruk

Valg av YFF