Ungdataundersøkelsen i innlandet 2020

Her kommer informasjon om ungdataundersøkelsen til foresatte og ungdom. For å gi et godt bilde er det viktig at så mange som mulig deltar.
Undersøkelsen foregår i løpet av ukene 9-13.

Klikk for stort bilde

 

Formål med undersøkelsen

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Innlandet mulighet til å til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø
 • skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen
 • gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning

Hvordan gjennomføres ungdata?

 • Det er satt av en skoletime til å svare på undersøkelsen
 • undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode

Hva spør vi om i ungdata?

 • Forhold til skole, venner og foresatte
 • fritid og fritidsaktiviteter
 • helse, trivsel og livskvalitet
 • mobbing
 • seksualitet
 • regelbrudd, vold og rus
 • foresattes utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Hele plakaten med full informasjon kan du se her (PDF, 161 kB)

Til toppen