Melding til elever, foresatte og ansatte!

Over 300 skoler i hele Norge, inkludert 9 videregående skoler i Innlandet, har i januar mottatt trusler om skoleskyting i sosiale medier.

Truslene er fortløpende blitt vurdert av politiet. Deres vurdering er at truslene er såkalt uspesifikke. Det betyr at de vurderes som ikke reelle, og dermed er politiets råd at skolehverdagen på den enkelte skole gjennomføres som normalt. Politiet har bestemt at Sør-Øst politidistrikt etterforsker alle truslene som er fremsatt i hele landet.

Skoleeier, Innlandet fylkeskommune, er i dialog med politiet og andre myndigheter for å ha beredskap rundt situasjonen og eventuelt vurdere nødvendige sikringstiltak. Det er tett dialog mellom skoleeier og rektorene, og mellom rektorene på de skolene som mottar trusler og politiet. Politiet vurderer fortløpende situasjonen, og dersom det vurderes nødvendig blir tiltak iverksatt.

Til toppen