Intervju med tidligere elev Elise Svalheim Lehne

Elise er fra Vangsåsen i Hamar og er 24 år. Hun er tidligere Jønsbergelev og nå studerer hun i Polen for å bli veterinær.

Elise Svalheim Lehne - Klikk for stort bildeElise Svalheim Lehne Silje Bjørgan Torgersen

Hvorfor søkte du deg til Jønsberg vgs?

- Jeg var lei en rutinepreget skolehverdag, og visste at Jønsberg kunne gi meg det jeg trengte av fag for å utdanne meg til veterinær. Skolehverdagen var variert og jeg fikk drive med ting jeg liker.

Hva var fint med å være elev på Jønsberg vgs?

- Mye av det kjente skolepresset i forhold til det sosiale fantes ikke på Jønsberg videregående skole. Her kunne alle være seg selv uten å føle at det var noe feil med dem. Alle kunne være seg selv og gå med de klærne de ønsket. Klassene var ikke så store og elevene følte at det fikk god kontakt med lærerne og at lærerne så hver enkelt elev. Videre var lærerne gode i fagene de underviste i og hadde mye kunnskap. Lærerne var gode på å forklare på flere ulike måter slik at alle elevene fikk med seg det som ble lært bort.

Hva er det viktigste av kunnskap/ferdigheter du har tatt med deg fra naturbruk inn i utdanning/arbeid/fritid?

- Jeg har lært mye om samarbeid med andre elever, og samarbeide med folk jeg kanskje ikke kjenner og ikke ville samarbeidet med ellers. Dette er en veldig viktig egenskap å ta med seg videre i arbeidslivet. Man lærer seg å jobbe sammen med andre som man kanskje ikke kommer så godt overens med, og man lærer å akseptere andre og se andres gode egenskaper. I tillegg har jeg lært mange praktiske egenskaper som er nyttige å ta med seg videre i livet, for eksempel; kjøre traktor, hogge trær, stelle dyr osv.

Hvor fikk du vite om Jønsberg vgs sine studietilbud?

- Utdanningsmessa på Lillestrøm, men også gjennom barnehagen hvor jeg var på besøk hos Jønsberg vgs som liten. Var også på åpen skole på Jønsberg vgs.

Hva slags utdanning har du valgt etter du var elev på Jønsberg?

- Jeg tok alle fagene jeg trengte på Jønsberg vgs for jeg søkte meg inn på veterinær utdanning i Polen.

Hva slags yrke har du nå?

- Jeg studerer til å bli veterinær, og har studiested i Polen.

Til toppen