Intervju med ordføreren i Løten kommune

Ordfører Marte Larsen Tønseth gikk 3 år på Jønsberg vgs med retning naturbruk og studiekompetanse.

Marte Larsen Tønseth startet på Jønsberg vgs som en skolelei ungdomsskoleelev, men fikk etter hvert motivasjonen til å jobbe med skolen på grunn av et godt samhold i klassen, flinke lærere og praktisk tilnærming i fagene.

Marthe L Tønseth - Klikk for stort bildeMarthe L Tønseth Odd S Lauritsen

1. Hvorfor søkte du deg til Jønsberg vgs?

– Jeg har alltid vært interessert i landbruk og praktiske fag, og har vokst opp på gård. Da var landbruk en naturlig studieretning for meg. Jeg ville også ha studiekompetanse, og kombinasjonen med studiekompetanse og naturbruk passet meg bra.

2. Hva var fint med å være elev på Jønsberg vgs?

– Jeg hadde tre fine år på Jønsberg og satte veldig stor pris på samholdet i klassen. Jeg fikk raskt et nært bånd til medelever. Jeg likte også den praktiske delen av skolehverdagen med skogbruk og friluftsliv veldig godt. Dette har gitt meg mange fine minner og interesser som jeg har tatt med meg videre i livet.

3. Hva er det viktigste av kunnskaper/ferdigheter du tatt med deg fra naturbruk inn i utdanning/arbeid/fritid?

– Jeg har fått motivasjon og praktisk innblikk i arbeidslivet. Jeg føler at jeg ikke blir ferdig utdannet noen gang, og kan ta med meg mange ulike praktiske erfaringer videre i livet. Alle erfaringer fra Jønsberg vgs er veldig fine å ta med seg når man skal drive gård, og dette er praktiske ferdigheter som man ikke ville lært naturlig annet sted.

4. Hvor fikk du vite om Jønsberg vgs sine studietilbud?

– Jeg fikk vite om det gjennom “kjøkkenbordprat” hjemme, samt besøk på åpen skole på Jønsberg vgs og utdanningsmesser.

5. Hva slags utdanning har du valgt etter du var elev på Jønsberg?

– Sykepleier. Jeg startet rett på sykepleierstudiet etter Jønsberg vgs og tok de fagene jeg trengte til sykepleierstudiet på Jønsberg vgs.

6. Hva slags yrke har du nå?

– Nå jobber jeg som ordfører i Løten kommune. Tidligere har jeg vært sykepleier og avdelingsleder for hjemmebasert omsorg i Løten kommune.

Til toppen