Innovasjonscamp 23. februar 2021

Jønsberg videregående skole ønsker å invitere 10. klassinger i nærmiljøet til en spennende dag fylt med kunnskap, ulike aktiviteter, innovasjon og kreativitet her hos oss. Campen vil bli arrangert ut i fra smittenivå, enten fysisk eller digitalt.

Innovasjonscamp - Klikk for stort bilde

 

Tema for dagen

Avfallshåndtering, forsøpling og konsekvenser for land og vann om dette ikke blir håndtert riktig.

Vi ønsker å invitere lærere og elever til å lære om bærekraft og bruk av avfallshåndtering. Vi skal bruke kreativitet, nysgjerrighet og innovasjon for å utforske ulike utfordringer Norge og verden står ovenfor. En jury av høyt kompetente medlemmer vil vurdere elevenes løsninger og innsats på slutten av dagen. Vi planlegger dagen ut fra at skolen tar smittevernhensyn på gult nivå. Hvis smittevernet blir oppgradert til rødt nivå vil det bli endringer på arrangementet.

Transport

Vi ønsker å bidra slik at u-skolene som er invitert kan få mulighet til å delta. Ta kontakt ved transportbehov.

Kort program for elevene

  • Velkommen
  • Presentasjon og innledning på tema
  • Arbeid i grupper med kreative oppgaver knyttet til bærekraft og naturressurser
  • Lunsj – vi spanderer
  • Juryvurdering og premiering av vinner

Kort program for lærere

  • Delta på ulike foredrag innen temaet bærekraft og fremtidas utdanningsbehov når elevene jobber i grupper

Påmelding

post.jonsberg.vgs@hedmark.org innen 8.januar 2021

Til toppen