Gult nivå fra mandag

På grunn av høyt smittepress i Hamarregionen, er de videregående skolene på gult nivå uke 34. 

Klikk for stort bilde Mostphotos HMS-dagen onsdag kan gjennomføres, men viktig at gruppene deles inn klassevis og at det holdes avstand mellom gruppene.

Overflater i rom og utstyr må vaskes/sprites mellom gruppene. Valgdebatten fredag kan ikke gjennomføres fysisk i gymsal. Vi kommer tilbake med egne planer for dette.

Minner om det som gjelder på gult nivå:

Gult smittevernnivå

 • Det er rutiner for forsterket renhold.
 • Alle skal unngå trengsel og store samlinger.
 • Vi skal begrense bruk av offentlig transport.

Klasser 

 • Hele avdelinger og klasser regnes som kohort og kan være samlet.
 • Det er faste samarbeidsgrupper – bruk makkerpar og makkergrupper.

Klasserom, grupperom og friminutt

 • Vi har faste klasserom og faste plasser for hver enkelt elev. Alle klasser bruker sine klasserom satt opp etter plan.
 • Det er god tilgang på håndsprit og sprit til vasking av pulter/bord der vask ikke er tilgjengelig.
 • Grupperom er i utgangspunktet stengt, men kan brukes hvis det gis beskjed til renholdere slik at det vaskes etter bruk.
 • Det er ulike tidspunkter for friminutt og elever holder seg rundt og i de byggene de har klasserom. Se egen plan.

Ansatte og elever

 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Ansatte og elever bør holde en meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet. Vi vil fjerne/merke stoler og bord med avstandsregler i fellesrom.

Kjøretøy og utstyr

 • Såpevann og sprit til vask av biler/traktorer/utstyr etter bruk skal være tilgjengelig. Vi skal begrense deling av utstyr.

Utferder

 • Det er egen risikovurdering ved utferder. Vi skal beskrive hvordan smittevern på gult nivå skal opprettholdes.
 • Vi skal begrense antall og lengde på utferder. Elevene kan sitte skulder ved skulder i skolens biler på kortere turer. Unngå bruk av offentlig transport på utferd.
 • Ved overnatting i telt/hytter, skal prinsippet om maks 50 prosent utnyttelse følges for å overholde avstandskravet.

Kroppsøving

 • Kroppsøving gjennomføres så langt det er mulig ute, eller deles i de ulike KRØ-rommene. Du kan dusje, men vi oppfordrer dem som bor på internat til å dusje der for lettere å unngå trengsel i garderobene.

Kantina og områder med kø

 • Kantina, resepsjonen og andre områder der det lett kan bli trengsel/kø, merkes med avstandsmerker.
 • Kantina har ikke salatdisk og buffet, mat serveres porsjonsvis. Det samme gjelder kveldsmat på internatet.
 • Kun internatelever spiser i kantina, de andre tar med mat tilbake i eget klasserom.

Foreldremøter

 • Foreldremøter gjennomføres ut fra gjeldende smittevernregler. Møtene deles inn klassevis, kun en foresatt kan møte. Oppmøtet registreres.
Til toppen