Privatisteksamen for våren 2020 gjennomføres.

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever i videregående skole avlyses denne våren.

Helsesøster Ann Britt er tilgjengelig for samtaler og oppfølging ved behov.
Det kan skje over telefon, eller ved at hun møter deg og går tur/prater.
Ta kontakt på mobilnr: 947 87 388

Det blir en annerledes russetid i 2020, og årets russ må tenke mer på smittevern enn fest og moro.

Illustrasjon - skilt med fortsatt stengt

De videregående skolene i Innlandet vil være stengt den første uka over påske. Det går mot gradvis åpning fra 27. april.

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Litt på kanten UB

Torsdag 19. mars holdt Ungt Entreprenørskap Innlandet  digitalt mesterskap for ungdomsbedrifter. Litt på kanten UB fra Jønsberg mottok flere priser.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

Tirsdag 25. februar startet vi opp med 40 timers kurs for maskinførere på VG2 Naturbruk. 

Til toppen