Naturbruk Vg2

I programfagene lærer du mer om alt som må til for å drive et moderne gardsbruk; husdyr, skogbruk, maskiner, dyrking av planter til fór og mat, markedsføring, salg og økonomi.

Produksjon og tjenesteyting

Opplæringen tar utgangspunkt i ressursene på Jønsberg videregående skole som er et allsidig drevet gardsbruk med skog og utmark. Her finnes et variert husdyrhold, korn- og forproduksjon, poteter, rotvekster, drivhusproduksjon, skogbruk m.m. 

Bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger er viktige tema, sammen med kunnskap om HMS.

Slådding Mai 2020 - Klikk for stort bildeSlådding Mai 2020

Forvaltning og drift

Dette faget handler om forvaltning av naturressurser på lang sikt, samtidig som det skal være lønnsomt. Du får opplæring i næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser.

Etablering av ungdomsbedrift er brukt som metode for å gi deg innsikt i blant annet produktutvikling, markedsanalyse, markedsføring og salg. Regnskapsføring og økonomi er en viktig del av faget sammen med blant annet regelverk i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Pippipen UB, fra venstre: Sunniva Aamodt, Susann Østerhagen Helseth, Anne Marte Lien, Victoria Koller, Hege Ødegård, - Klikk for stort bildePippipen UB, fra venstre: Sunniva Aamodt, Susann Østerhagen Helseth, Anne Marte Lien, Victoria Koller, Hege Ødegård,

Du vil i løpet av året få en innføring i forvaltning av naturressurser og landbrukseiendommer. Det blir en del turer og befaringer i variert natur og kulturlandskap.

Skolehagen på Jønsberg er en viktig arena vår og høst for dyrking og bruk av egen avling. Der står også en bakerovn som brukes flittig.

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning (YFF) kan du kombinere fag og fordype deg i emner du er spesielt interessert i. Vi er avhengig av at mange nok velger fagene.

Skoleåret 2020/2021 har vi følgende tilbud på Vg1 og Vg2:

  • Landbruk
  • Friluftsliv
  • Hest
  • Hund
  • Husdyr (Vg2)
  • Plante og teknikk (Vg2)
  • Matematikk R1 (Vg2)
  • Kjemi (Vg2)

Realfagsfordypning på naturbruk

Gjennom et treårig løp på naturbruk får du muligheter til å velge realfag slik at du er kvalifisert til opptak på høyere utdanning som krever realfagsfordypning.

De vanligste kravene er R1 og Kjemi. Dette tilbyr vi på Vg2 og Vg3. For at du skal velge disse fagene må du ta 5 timer naturfag på Vg1. 1T-Y matematikk er anbefalt forkunnskap for R1.

Jønsberg flyer - Klikk for stort bilde

Gå til siden om naturbruk

Gå til Vg1 naturbruk

Gå til Vg3 naturbruk

Gå til realfag med dyrekunnskap

Gå til maskinførerkurs

Til toppen