Gartnerfaget - nyhet fra 2022

Fra skoleåret 2022/2023 kan du velge fordypningen gartner på Vg2. Du blir gartner etter to år i skole + to år i bedrift. 

Blomsterbed i vakker hage - Klikk for stort bilde Mostphotos

Hva lærer du?

Vg3 gartnerfaget handler om å produsere og vedlikeholde planter til mat og dekorasjon og å beplante og vedlikeholde grønne områder. Faget handler også om å utvikle og bevare felles naturressurser, biologisk mangfold og miljø for framtidige generasjoner.

Videre skal faget gi lærlingene kompetanse i å omsette planter og forberede dem til framtidig yrkesutøvelse i gartnernæringen.

Kjerneelementene i gartnerfaget handler om å forstå planters behov og plantehelse, og produksjon og bruk av planter til mat, medisin og pryd.

Du lærer om drift av gartnerproduksjoner, helse, miljø og sikkerhet i gartnerproduksjoner, og om bærekraftig forvaltning av gartnerens ressurser med hensyn til natur, miljø og klima. Innenfor dette lærer du om klimastyring, vanning og gjødsling, og om bruk og vedlikehold av teknisk utstyr.

Se fag- og timefordeling på vilbli.no

Du blir gartner

Utdanningsløpet består av 2 år i skole + 2 år opplæring i bedrift. Ved bestått fagprøve får du yrkeskompetansen «gartner».

Det forutsetter at du velger fordypning allsidig landbruk på Vg1 og så går Vg2 landbruk og gartnernæring med fordypning gartner.

Vanlige arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for gartneren er:

  • produksjon av planter og planteprodukter
  • stell av planter i parker
  • planlegging, markedsføring og salg

Du bør ha interesse for utearbeid, være opptatt av naturen, og være nøyaktig og nevenyttig.

Aktuelle arbeidssteder

De fleste gartnere jobber i det private næringsliv og mange driver sin egen bedrift. Du kan også jobbe med omsetning av gartnerivarer.

Gartnere som arbeider innen offentlig sektor, jobber i hovedsak med parker og grøntanlegg.

Illustrasjonsbilde av kvinnehender som planter petunia om våren - Klikk for stort bilde Mostphotos

Bestem deg før påske

Du velger fordypning på Vg2 før påske i Vg1. Skolen sørger for at du får god informasjon om fagene og om hvordan du melder ifra om valget ditt.

Les mer om naturbruk på Jønsberg

Til toppen