Vg3 landbruk

Landbruk er en næring med stort mangfold og lange tradisjoner. I et moderne samfunn stilles det store krav til yrkesutøvere i landbruket på områder som vedrører kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

I programfagene får du et godt grunnlag i følgende:

 • konvensjonell og økologisk drift
 • kunnskap om arbeidsliv, regelverk, sikkerhet og miljøtiltak
 • bærekraftig forvaltning, ressursgrunnlag, ressursforvaltning og økonomisk utbytte
 • kompetanse i bedriftsetablering
 • planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver
 • samarbeide og ivareta miljø, etikk og dyrevelferd
 • grunnlag for høyere utdanning

Etter fullført og bestått opplæring har du yrkeskompetanse, og bærer yrkestittelen agronom.

Som agronom vil sentrale arbeidsoppgaver være:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • forvaltning av innmark og utmark
 • bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler
 • foredling av råvarer, markedsføring og omsetning
 • driftsledelse, bedriftsutvikling og produktutvikling
 • tjenesteyting med grunnlag i landbrukseiendommens ressurser, kundebehandling

Klikk for stort bilde

Til toppen