Velkommen som elev ved Jønsberg videregående skole!

Jønsberg er landets eldste landbruks-/naturbruksskole. Skolen har mange spennende læringsarenaer som skog, fjell, vann, jorder, husdyrfjøs, verksted m.m. Vi kan derfor tilby deg som elev mange muligheter og arenaer å lykkes på!

Utvikling og øving

Rektor Renate Christiansen Lunde - Klikk for stort bildeRektor Renate Christiansen LundeSom elev på Jønsberg vil du få ny kompetanse, gjøre nye erfaringer og ikke minst utvikle deg som menneske.

Hovedansvaret for denne utviklingen ligger hos deg selv, du må øve mye og legge ned en stor innsats gjennom et skoleår. 

Vi er mange ansatte med ulike roller som kan hjelpe deg gjennom skolehverdagen. Vi vil ha tro på hver enkelt av dere og vi vil yte vårt beste for at du skal lykkes og ha det bra her på skolen.

Trivsel og glede

Som rektor vil jeg at alle skal trives, være trygge og glede seg til å gå på skolen. For å få til dette må den enkelte bidra med positive innspill i hverdagen. En hverdag der vi tar vare på hverandre og gjør hverandre gode. En hverdag der alle bidrar til et godt læringsmiljø med å respektere hverandre, være lojale og rause.

Alle blir sett

Jønsberg er en forholdsvis liten skole der det er lett å bli kjent med andre og et sted der det er lov å være seg selv. Her vil du oppleve at du blir inkludert og sett!

Grønn framtid

Vi er opptatt av å skape et godt miljø både for deg her på Jønsberg, men også ved å ta vare på miljøet rundt oss og fremtiden for dere unge – så følg Jønsberg videregående skole inn i en grønn framtid!

Hilsen

Renate Ch. Lunde
rektor