Om Jønsberg vgs

Jønsberg vgs ligger i flotte omgivelser i Stange kommune og har om lag 70 ansatte. Jønsberg er Norges eldste landbruksskole og ble etablert i 1847.

Skolen

I 2008 byttet skolen navn fra Jønsberg landbruksskole til Jønsberg videregående skole.

Skolen har i dag omkring 220 elever og 25–30 på voksenkurs for å bli agronom. Skolen tilbyr studieretningene naturbruk, teknologi- og industrifag, og påbygg til generell studiekompetanse.

Les mer om våre utdanningstilbud

Jønsberg vgs sett fra lufta, fotografert med drone - Klikk for stort bildeundefined Odd S Lauritsen

Gård og skog

Jønsberg er en allsidig drevet gård med husdyr, planteproduksjon og skog. Gårdsbruket driver rundt 1200 daa dyrket mark og vel 10.000 daa skog og utmark. Jordbruksarealet ligger rundt skolen og skogteigene er i Stange, Elverum og Trysil.

Jønsberg 4H gård tar imot barnehager, skoleklasser og 4H-klubber for omvisning og aktiviteter.

Elever ved Jønsberg vgs pløyer. - Klikk for stort bildeundefined Odd S Lauritsen

Storfe

Jønsberg driver økologisk mjølkeproduksjon med 60 årskyr og har en årlig mjølkekvote på 450 000 liter. Det betyr at det produseres cirka 1200 liter mjølk daglig, og at hver ku i gjennomsnitt mjølker ca. 8000 kg per år. Kuene blir mjølket av en robot.

Tankbilen kommer 3 ganger per uke. Det blir tatt prøver av mjølka på tanken fire ganger i måneden som viser innhold og kvalitet, i tillegg blir det tatt prøver av hver enkelt ku en gang i måneden. Med tankbilen blir mjølka levert til meieriet. Her blir mjølka tappet i mjølkekartonger og sendt til butikker over hele Østlandet.

Kuene spiser 0–14 kg kraftfôr per dag. Hos mjølkekuene bestemmer ei databrikke rundt halsen hvor mye kraftfôr den kan få per dag, samt hvor ofte den skal melkes. I tillegg eter ei voksen mjølkeku rundt 30–70 kg rundballesurfôr daglig.

Fra mai til september har kua tilgang på beite. Fôrmeny fordelt etter fôrenheter er da ca: kraftfôr 30 %, rundballesurfôr 55 % og beite 15 %.

De fleste mjølkekyrne er av rasen Norsk Rødt Fe (NRF). I tillegg har vi to raser av de gamle norske storferasene, Dølafe og Østlandsk rødkolle, som er blant Norges viktigste kulturarver.

Kalvingene er jevnt fordelt over hele året. Nyfødte kalver går sammen med mor de tre første døgnene og suger råmjølk sjøl. Deretter blir de satt i enkeltbinger i en uke før de settes sammen i små grupper og får mjølk fra drikkeautomaten med smokker i 3 måneder.

Mjølkeku på Jønsberg - Klikk for stort bildeundefined Odd S Lauritsen

Gris

Svinebesetningen på Jønsberg består av ca. 24 årspurker med oppfôring av slaktegris. Det drives 11-ukers puljedrift. Dvs. at hver 11. uke har vi grising, med plass til 12 purker i hver sin fødebinge.

Det fødes i gjennomsnitt 15 grisunger per kull, og en nyfødt gris veier ca. 1 kg. Grisungene går sammen med mora i ca. 32 dager i fødeavdelingen. Når de er 10 uker gamle veier de ca. 30 kg og flyttes over til slaktegrisavdelingen. Der vokser de til de er 5,5 måneder gamle og veier ca. 130 kg – da er de tunge nok til å sendes med slaktebilen.

Daglig tilvekst er i gjennomsnitt 1 kg i denne perioden. Grisene fôres med kraftfôr og får høy, halm og et eget trivselsfôr som rotemateriale. Ei purke med grisunger trenger 10–12 kg kraftfôr og ca. 40 liter vann daglig i de ukene hun produserer mjølk.

Alle purkene kommer fra en formeringsbesetning som produserer mordyr/krysningsdyr av rasen Landsvin og Yorkshire (TZZLL-purker). Purkene blir inseminert med Durocsæd. Alle grisunger som blir født på Jønsberg består dermed av tre raser, som gir et ekstra godt, mørt og saftig kjøtt.

Sau

Saueholdet på Jønsberg er økologisk og består av 15 vinterfôra søyer. Vi har en rase som heter Gammelnorsk spælsau (GNS). Søyene blir bedekt med egen vær. Om vinteren fôres sauen med rundballesurfôr, høy og noe kraftfôr.

Sauen går på innmarksbeite om sommeren pga. rovdyrproblematikken. Sauen får 1–3 lam. Vi vil helst ha 2 lam per søye da dette gir best slaktelam om høsten.

Et nyfødt lam om våren veier 2,5-5 kg, og om høsten veier det mellom 25 og 50 kg.

Planteproduksjon

Jønsberg videregående skole eier 960 daa dyrka mark. I tillegg leier skolen 250 daa, og noe av dette brukes som beite. Ca. 300 daa er konvensjonelt dyrket, og består for det meste av korn. Noe er utleid til potet.

Ca. 800 daa er økologisk dyrket, hvorav eng og beite utgjør den største produksjonen. Vi har også noe utleie til produksjon av rotvekster.

Gartneri

Vi har nytt gartneri i drift

Skogbruk og friluftsliv

Jønsberg har skogteiger i Stange, Elverum og Trysil, til sammen ca. 10 000 daa. Årlig avvirkes (hugges) nærmere 1000 m3, både av elever og profesjonelle med hogstmaskiner. Hvert år blir det plantet 2000–3000 granplanter av elever, samt ungskogpleie på 20–30 daa.

Skogen brukes i tillegg til undervisning innen friluftsliv. Her er Grøtbekklia sentralt, et leirsted i Trysilskogen som benyttes til friluftsliv og andre aktiviteter for elevene og ansatte.

Grøtbekklia leies ut når skolen ikke bruker stedet.

Ungskogpleie - Klikk for stort bildeundefined Odd S Lauritsen