PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT blir også kalt PP-tjenesten. Vi hjelper med å legge til rette for deg som har særskilte behov i opplæringen.

PP-rådgivere for Jønsberg vgs.

Randi Berg Rasen

Silje Gloppen

 

Om PPT