Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov for opplæring.

HIPPT

Løten, Stange, Hamar og Hedmark fylkeskommune har etablert fylkets største PPT. Navnet er Hamarregionens interkommunale pedagogisk psykologisk tjeneste – for enkelhets skyld – HIPPT.

Kontakt skolen først

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling, anbefaler vi at du først tar kontakt med skolen ved pedagogisk støtteavdeling. 

Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Du kan også ta direkte kontakt med PPT.

Kontaktinformasjon PPT

Hamarregionen interkommunale PPT

Til toppen